s a b i n e   b i e d e r

galerie

abstraktes

restriktionen
2011
acry/leinwand
80 x 100 cm
buntes treiben
2011
acryl/leinwand
100 x 160 cm
attitude
2011
mischtechnik/leinwand
100 x 160 cm
wintervertreiben
2010
mischtechnik/leinwand
100 x 140 cm
ayurvedakur
2010
spachteltechnik/leinwand
70 x100 cm
wunder-bar
2010
mischtechnik/leinwand
80 x 120 cm
luftgespinste
2009
mischtechnik/leinwand
80 x 160 cm
annäherung
2009
spachteltechnik/leinwand
60 x 60 cm
frühlingsgefühle
2009
acryl/leinwand
60 x 90 cm
buon appetito!
2008
acryl/leinwand
120 x 140/100 cm
 
schmetterling
2008
acryl/leinwand
100 x 120 cm
gleichnis
2007
spachteltechnik/leinwand
100 x 140 cm
teuflisch
2006
collage/mischtechnik
80 x 40/40/40 cm
  
tornado
2006
collage/mischtechnik
80 x 100 cm
liebe leben leidenschaft
2006
spachteltechnik/leinwand
60 x 100 cm
dickicht
2005
spachteltechnik/leinwand
80 x 40/40/40 cm